1990 yılında kurduğu demir-çelik fabrikasıyla sektöründe yolculuğuna başlayan Boskay Metal, köşebent,lama,silme,düz yuvarlak, kare, ticari profil ve nervürlü inşaat demiri üretimi gerçekleştirmektedir.
Üretimden,lojistik hizmetlere varıncaya kadar ; tüm süreçlerini çağa uygun olarak sürekli iyileştiren Boskay Metal,müşterilerine rekabet avantajı yaratarak,birlikte büyümenin fırsatını sunmaktadır.

Günümüzün ulusal ve uluslararası rekabetçi çelik piyasalarındaki üretim ve pazar
payımızın korunması ve sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi için gereken her türlü çalışma eksiksiz olarak yapılmaktadır.Boskay Metal olarak hedefimiz; müşterilerimizin gereksinimlerini ve tüm beklentilerini karşılayacak kalitede üretim yaparak pazardaki gücümüzü arttırmaktır. Bunu sağlamak için üretimin her kademesinde kalite seviyesini güvence altına almaktayız.
Üretim, tesis ve hizmette kalite güvencesi için ISO 9001-2000 ve avrupa CE belgesı seçilmiştir. Bu sistemin temel hedefi ise toplam kalite yönetimi olmuştur.
Boskay Metal olarak tüm çalışanlarının sürekli gelişme anlayışı içinde kalite ve verimliliğe önemli katkıda bulunacaklarına ve başarıya ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur.

Kaliteyi ana ilke olarak belirleyen Boskay Metal,üretilmek üzere gelen çelik kütükleri kimyasal ve fiziksel analizlere tabi tutmaktadır.Yapılan analizler sonrasında müşterilerin isteklerine göre üretim prosesine alınıp haddelenmektedir.
Üretim prosesinden ardından mamül haline gelen ürünlerden, rassal olarak seçilen numunelere yine fiziksel ve kimyasal analizler yapıldıktan sonra,elde edilen iki analiz karşılaştırılmak üzere müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

Vizyon : Boskay Metal,dünyaya açık, girişimci ruh ve cesaretle sektöründe saygın,istikrarlı ve güçlü bir konuma erişmeyi vizyonu olarak kabul eder.
Misyon : Boskay Metal,toplumsal sorumluluk ve cevre bilinciyle katma değeri yüksek çelik ürünleri üreterek insanların yaşam kalitelerini yükselten, sürekli iyileştirmeyi ilke edınen bir dünya şirketi olmayı misyonu olarak kabul eder

Boskay Metal olarak demir çelik sektöründe edindiğimiz saygınlığı, çevre konusunda da sağlamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktayız.
Bu konudaki hedeflerimiz:
Küresel kaynakları korumayı ve enerji tasarrufunu gerçekleştirmeyi,
Geri kazanim ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek atık miktarını azaltmayı,
Üretim sürecimizde ve ürünlerimizde yeni veya geliştirilmiş uygun teknolojileri kullanarak çevresel etkileri ve iş sağlıgı-güvenliği risklerini en aza indirmeyi,
Çalışanlarımızı, yan sanayicilerimizi bilinçlendirmek yoluyla çevrenin korunması konusunda duyarlılığı arttırmayı,
Tesislerimizle ilgili tüm yasal ve çevre mevzuatlarına uymayı,
Çevre Yönetim Sistemini periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi ve yaşanılabilir bir çevre için üzerimize düşeni yapmayı prensip ediniyoruz.

  • Enerji amaçları ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmayı ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgiyi, bu bilgiye ulaşılabilirliği, gerekli kaynağı ve desteği sağlamayı, gözden geçirmeyi ve güncellemeyi,
  • Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji performansını kuruluşumuzun amacına ve ölçeğine uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm çalışanlara duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,
  • Enerji ile ilgili tüm yasaları, yönetmelikleri ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
  • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapmayı, bunları uygulamayı ve sonuçlarını takip etmeyi,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünleri kullanmayı, hizmetleri satın almayı ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik vermeyi,
  • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin ve ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.